Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

Bemutatkozás

Művészeti tagozatunk a képző- és iparművészeti tevékenységek iránt érdeklődő tanulók képességeinek fejlesztését folytatja, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását. A képzés széles körben segíti a vizuális kultúra iránt fogékony tanulók fejlődését. Figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, vizuális tapasztalataira építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket és alakítja készségeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon a tanulók képességeiktől és szorgalmuktól függően fejleszthetik vizuális műveltségüket és a különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.

MAMI

 

A Zöld Ház telephely valódi művészeti műhely, ahol magas színvonalú szakmai munka folyik. Az épületbe lépve alkotó, kísérletező művészeti tevékenységek jelei láthatóak. Ahol ilyen innovatív, kreatív környezetben folynak az iskolaszerű művészeti foglalkozások, biztosítva van a magas szakmai színvonal hosszú távú megtartása. Minden tanárra jellemző a magas szintű szakmai színvonal, a mesterember gondossága. Valódi közösséget alkotnak Nyitott, magas szakmai színvonalon működő, gyermekbarát intézmény vagyunk. Kreativitás, nagyfokú szakmai, művészi igényesség jellemző a pedagógusokra.

Kik csatlakozhatnak hozzánk?

Bárki, aki gyermekét nem „szépen rajzolni taníttatná”, vagy másoltatni moderátor segítségével, hanem saját belső fantáziájára alapozva,… saját magának sugallt élményeit kövesse az alkotómunka során. Az eredmény hogy gyermeke vizuális önbizalma és művészi kifejezésformái megnyílnak és az itt szerzett élmények felnőtt korig kísérni fogják önkifejezését…

A munka során nemcsak a végtermék szépsége, hanem a munka során megtapasztalt út a fontos. Sőt! Az aztán az igazán fontos!

Elveinkből

 • gyakran alkalmazzuk a kortárs művészek munkáit, adaptációit, problémafelvetéseit.
 • változatos anyaghasználat (minőségi anyagok, használt, hulladék, limlom, kacatok).
 • a kisebbek foglalkozásakor a kezdés: egy titok, mese, kérdés – ami csodálatot kelt, lenyűgözés, ami leveszi a gyereket a lábukról és egyben inspiráló erővel hat.
 • a gyermeklélek fantáziavilágának kifejező-nyelvétől eljutni a művészettörténet kérdésköréig.
 • amilyen hamar csak lehet anyagokat és eszközöket adunk a gyerekek kezébe.
 • gyakran alkalmazunk extrém nagy/kicsi méreteket, közös alkotást vagy a térben történő installációkat.
 • a nagyobbaknál rajzi felkészítőket tartunk.
 • pályázunk, szorosan kapcsolódunk a város programjaihoz, szépítéséhez.
 • szokatlan problémák, téri – vizuális feladtok megoldásával a gyerekekben kreatív megoldóképességet fejlesztünk ki, melyet későbbi szakmájának problémáiban is alkalmazni tud.

Alkotó terünk jellemzői

 • A műhely a Széchenyi lakótelepen van, immár húsz éve, a ZÖLDHÁZban. Festő, grafikai, tűzzománc szaktantermek, könyvtár helyiségekkel.
 • a tér is a kreatív alkotási folyamat részévé válik.
 • Az anyagok mindig szem előtt vannak, nem zárt szekrényekben – így azok kinyitják szemüket a kreatív anyaghasználatra, az anyagok kombinálására.
 • A csoportok kész munkái nyitott polcokon kerülnek elhelyezésre – így azokat más gyerekek is láthatják, abból meríthetnek.

Az alábbi hivatkozásra kattintva megtekinthetők az Alapfokú Művészetoktatási Intézményünkkel kapcsolatos dokumentumok!