Munkatársaink

Főigazgató:
Nagy Levente

Iskolavezetés:

Igazgatónő

Csiderné László Csilla – igazgató, földrajz, rajz szakos tanár, közoktatási vezető, mentálhigiénés szakvizsgázott pedagógus, vizuális és környezetkultúra mestertanár, intézményfejlesztési szaktanácsadó, mesterpedagógus.

Telefon: +36/70/322-3525

Gálné Gulyás Enikő
Igazgató helyettes, történelem és hittantanár, ember és társadalom-ismeret mesterfokozat.

 • Tóthné Páncsics Edina - AMI, igazgató helyettes
 • Kis-Csontos Róbert - Reál MK vezető - testnevelés tanár
 • Radácsi Éva - Humán MK vezető - magyar tanár
 • Szalai Szabolcs Sándor - művészeti MK vezető

Tantestületünk

 • Radácsi Éva - magyar, történelem
 • Köllő Judit - angol
 • Csehné Kanizsa Kriszta - angol
 • Kovácsné Ratkai Mariann - biológia, óraadó
 • Mihály Zsófia Gabriella - francia, óraadó
 • Hargitainé Pintér Zsuzsanna - francia, óraadó
 • Kádárné Bathó Veronika - német, óraadó
 • Némethi Márta - ifjúságvédelmi felelős, ének-zene, zeneismeret, magyar népzene, kórus
 • Szabó Mária - matematika, óraadó
 • Kaszáné Magvasi Andrea - magyar, fejlesztő pedagógus
 • Szekeres Attila - testnevelés
 • Kis-Csontos Róbert - testnevelés
 • Takács Erzsébet - kémia
 • Varga Andrea Olga - kémi
 • Meszesán János - fizika
 • Gál Krisztián - művészeti vállalkozás
 • Ignácz-Kovács Noémi Zsuzsanna - német
 • Kontra Géza - matematika, óraadó
 • Polónyi Péter - türténelem, óraadó
 • Boldizsár Máté - földrajz, óraadó
 • Császár Judit - magyar óraadó
 • Szamákné Berecz Tímea - angol
 • Sipos Emőke Kitti - biológia
 • Kárpáti Márta - fotó és média
 • Csutak Bianka - balett, kortárs, modern-tánc

Fejlesztő és gyógypedagógusok

 • Farkas Nóra

Képzőművész tanáraink

 • Révi Norbert - szobrász, gyakorlati oktató, szakmai elmélet, rajzolás-festés, tervezés
 • Borsos Alíz - szakmai ábrázolás, tervezési grafikai gyakorlat, szakillusztráció, illusztrációs gyakorlat, grafika szakelmélet, kortárs grafika
 • Nagy Dénes - festés gyakorlati oktató, festés elmélet, térábrázolás, rajzolás-festés
 • Györe Zoltán - rajzolás-festés, művészettörténet, tervezési ismeretek, vizuális kultúra, művészeti ismeretek, művészetek, technológiai, stílustan és szaktörténet
 • Tóthné Páncsics Edina - művészettörténet, technológia, rajzolás, festés
 • Kárpáti Márta - fényképészmester, gyakorlati oktató
 • Király György - festőművész
 • Molnár Györgyi - rajz stílus és divattervező gyakorlati tanár
 • Szalai Szabolcs Sándor - vizuális és környezet kultúra szakos tanár, grafikus
 • Honti Ildikó - rajz
 • Gál Krisztián - vállalkozási ismeretek

AMI-ban tanító tanáraink

 • Sinka Péter - rajz
 • Mihály Anikó - rajz
 • Csutak Bianka - tánc
 • Kalmárné Török Eszter - dráma
 • Györe Zoltán - ipar és képzőművészet
 • Szalai Szabolcs Sándor - rajz
 • Tóthné Páncsics Edina - rajz

GYED

 • Szalkári-Kristó Andrea

Titkárság

 • B. Jónás Edit - iskolatitkár, telefon: +36/70/417-1737
 • Kozmáné Preszter Vivien - adminisztrátor
 • Nemesné Kovács Zsuzsanna - munkaügyi ügyintéző, telefon: +36/70/635-1124

Technikai személyzet

 • Pintér József - karbantartás
 • Milotainé Miskolczi Gabriella - tisztaság
 • Cser Károlyné - tisztaság
 • Tarpai Barbara - tisztaság