Munkatársaink

Igazgató:
Tóth Gábor

Iskolavezetés:

Igazgatónő

Csiderné László Csilla – igazgató, földrajz, rajz szakos tanár, közoktatási vezető, mentálhigiénés szakvizsgázott pedagógus, vizuális és környezetkultúra mestertanár, intézményfejlesztési szaktanácsadó, mesterpedagógus.

Telefon: +36/70/322-3525

Gálné Gulyás Enikő
Igazgató helyettes, történelem és hittantanár, ember és társadalom-ismeret mesterfokozat.

 • Tóthné Páncsics Edina - AMI MK vezető
 • Kovácsné Ratkai Mariann - Reál MK vezető
 • Radácsi Éva - Humán MK vezető - magyar tanár
 • Szalai Szabolcs Sándor - művészeti MK vezető

Tantestületünk

 • Radácsi Éva - magyar, történelem
 • Köllő Judit - angol
 • Csehné Kanizsa Kriszta - angol
 • Kovácsné Ratkai Mariann - biológia, óraadó
 • Mihály Zsófia Gabriella - francia, óraadó
 • Hargitainé Pintér Zsuzsanna - francia, óraadó
 • Berényi Gábor - magyar nyelv és irodalom
 • Kádárné Bathó Veronika - német, óraadó
 • Szabó Mária - matematika, óraadó
 • Szekeres Attila - testnevelés
 • Kis-Csontos Róbert - testnevelés
 • Meszesán János - fizika
 • Boldizsár Máté - földrajz, óraadó
 • Kárpáti Márta - fotó és média
 • Szalkári- Kristó Andrea német nyelvtan
 • Csutak Bianka - balett, kortárs, modern-tánc

Fejlesztő és gyógypedagógusok

 • Farkas Nóra
 • Kaszáné Magvasi Andrea

Képzőművész tanáraink

 • Révi Norbert - szobrász, gyakorlati oktató, szakmai elmélet, rajzolás-festés, tervezés
 • Borsos Alíz - szakmai ábrázolás, tervezési grafikai gyakorlat, szakillusztráció, illusztrációs gyakorlat, grafika szakelmélet, kortárs grafika
 • Nagy Dénes - festés gyakorlati oktató, festés elmélet, térábrázolás, rajzolás-festés
 • Györe Zoltán - rajzolás-festés, művészettörténet, tervezési ismeretek, vizuális kultúra, művészeti ismeretek, művészetek, technológiai, stílustan és szaktörténet
 • Tóthné Páncsics Edina - művészettörténet, technológia, rajzolás, festés
 • Kárpáti Márta - fényképészmester, gyakorlati oktató
 • Király György - festőművész
 • Boldizsár-Molnár Györgyi - rajz stílus és divattervező gyakorlati tanár
 • Szalai Szabolcs Sándor - vizuális és környezet kultúra szakos tanár, grafikus

AMI-ban tanító tanáraink

 • Sinka Péter - grafika és festészet
 • Mihály Anikó - grafika és festészet
 • Györe Zoltán -grafika és festészet
 • Szalai Szabolcs Sándor - grafika és festészet
 • Tóthné Páncsics Edina - grafika és festészet
 • Kárpáti Márta - fotó és videó

GYED

 • ------

Titkárság

 • B. Jónás Edit - iskolatitkár, telefon: +36/70/417-1737
 • Nemesné Kovács Zsuzsanna - munkaügyi ügyintéző, telefon: +36/70/635-1124

Technikai személyzet

 • Pintér József - karbantartás
 • Milotainé Miskolczi Gabriella - tisztaság
 • Cser Károlyné - tisztaság
 • Tarpai Barbara - tisztaság