Képzési területek

 • Képző- és iparművészet: Festészet, grafika, Fotó és film, környezetkultúra, szobrászat
 • Táncművészet: Modern tánc
 • Honvéd kadét közismereti képzés

Szobrászat

Művészeti szakgimnáziumban szerzett szobrászati szakképesítés munkaerő-piaci lehetőségei:

A szobrászati szakképzésben megszerezhető tudás három alappillére:

 • a képzőművészeti ágazathoz kapcsolódó stílus - mint a művészi látásmód megfelelő és magas szintű kibontakoztatásának fontos irányelve - elsajátításának módszertani kivitelezése.
 • a szorosan vett szakmai ismeretek integrálása - mint a szobrászat anyagainak elméleti vizsgálata, továbbá a megszerzett technikai és technológiai tudás gyakorlatban történő alkalmazása.
 • a művészeti képzésben megjelenő integrált tudás, amely nélkül a fenti követelmények nem teljesíthetők maradéktalanul:
  • művészettörténeti,
  • művészetfilozófiai és esztétikai,
  • rajzi, ábrázoló geometriai – ismeretek elsajátítása,

A szakmai tanulmányok végeztével a szobrászművész életpálya-modell a legadekvátabban felkínálkozó lehetőség a diákok számára (felsőfokú tanulmányokhoz kötött!), de a képzésben foglaltak elsajátításának megfelelően perspektívák nyílnak különféle szakmák betöltésére, lehetőséget teremtve ezzel a munkaerőpiacon való elhelyezkedésre.

Alkalmazott szakmaterületek, specifikációk:

 • épületszobrászati, - épületrestaurátori szakasszisztens
 • kőfaragó – és műkőkészítő szakasszisztens
 • szobor - és bronzöntő szakasszisztens
 • ötvös - és cizellőr szakasszisztens
 • díszlettervező, - díszletkészítő asszisztens

Művészeti grafikus képzés

A Művészeti grafikus képzésen komoly mélységben fogod megismerni az Adobe Photoshop, Adobe Illustrator programokat. Megismerheted a művészettörténet egyes korszakait, a grafikai tervezés lépéseit és hagyományos rajzi ábrázolást. A képzés végére képes leszel elkészíteni egy komplett grafikai arculatot, megtervezni bármilyen kiadványt, plakátot, weboldalt vagy grafikus mobilfelületet. Profi leszel a kor legfontosabb grafikai feladataiban mint a logótervezésben, webdesignban, grafikus hirdetések tervezésében. Komplex művészeti szemléletet kapsz és gyakorlati tapasztalatot is, hiszen a képzés során folyamatosan gyakorlati oktatás zajlik, és akár élő projektekben vagy pályázatokban is rész vehetsz.

Képző- és iparművészeti munkatárs (Festő) képzés munkaerő-piaci relevanciája

A középfokú szakmai képesítést szerzett festő önálló vagy alkalmazottként folytatott tevékenysége közvetlen hatást gyakorol a mindennapi képkultúrára és a tágabb környezet vizuális megjelenésére. Megőrzi, folytatja a festészet évezredes hagyományait, ugyanakkor biztonsággal alkalmazza a legújabb anyagokat és technikákat is, beleértve a technikai képalkotás eszközeit is. Az anyagok és technikák széles spektruma számos új felhasználási területet jelöl ki a festészet területén elsajátított képességek felhasználására. A szakmai képesítést szerzett festő általános művészeti ismeretei és alkotói tapasztalatai, kreativitása és szakértelme sokrétűen hasznosul az egymást követő, változatos feladatok megoldása során. Szakmai munkája során megismerkedik az élet minden területén alkalmazható kreatív problémamegoldási módszerekkel, és a projektalapú szemlélettel. Feladatait vagy az egymást követő munkafolyamatokat képes felmérni és határidőhöz kötötten strukturálni. Vezető tervezővel együttműködve vagy önállóan dolgozik.